Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο

Τεύχος 8, Ιαν 2015

Εξώφυλλο
Περιεχόμενα

Aufenanger Stefan
ipads im Unterrichtseinsatz

Fiona Lensen
Apps for Kids – A Question of Quality

Βασιλεία Καζούλλη, Γιάννης Σπαντιδάκης, Μαρία Καπλανέρη
Κοινότητες Μάθησης στην Ελληνική Διασπορά: Ο Ρόλος της Τηλεδιάσκεψης

Ελένη Καραμανώλη
Ιστορική εκπαίδευση και διαδίκτυο: μία διδακτική πρόταση με τη χρήση του διαδικτύου, εστιασμένη στις δομικές ιστορικές έννοιες

Ελένη Ντρενογιάννη, Αναστάσιος Λιάμπας
Αξιολόγηση, Σχεδιασμός και Προετοιμασία Επιμορφωτικού Προγράμματος Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε παιδιά Ρομά

Μαρία Παπαδοπουλου, Αλιβίζος Σοφός
Εξ αποστάσεως διδασκαλία ιστορίας της τέχνης μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στηριγμένη στο μοντέλο 4ΜΑΤ

Μαρία Καμπουροπούλου, Πέρσα Φώκιαλη, Στάθης Στέφος
The importance of virtual educational Museum to folk art, culture and sustainable development. A case study in High School

Πολύκαρπος Καραμούζης
Η αναπαραγωγή των θρησκευτικών δομών εξουσίας στο χώρο του διαδικτύου

Νικόλαος Μπάμπας, Μαρία Δάρρα
Παράγοντες αποτελεσματικότητας εξ αποστάσεως επιμόρφωσης: Εμπειρική έρευνα

Σπύρος Σπύρου
Παιδαγωγική και Διδακτική Αξιοποίηση των Νέων και Ψηφιακών Μέσων στο Κολλέγιο Ρόδου

Βασίλης Οικονόμου
Η φιλοσοφία Εκπαιδευτικών Οργανισμών που εντάσσουν δομικά την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού και την παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίησή τους

Ελένη Σκούρτου
Βιβλιοπαρουσίαση: Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων Μέσων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Χρίστος Μαρκαντώνης
Ο ρόλος ατομικών και οργανωσιακών παραγόντων στη διαδικασία επιτυχούς ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: προσέγγιση με μεικτές ερευνητικές μεθόδους

Δημήτρης Σπανός
Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Το περιοδικό Νέο τεύχος Παλαιά Τεύχη Οδηγίες Αρχική Σελίδα Επικοινωνία